Open diary

To Sleep Like a Baby


When your baby sleeps, you sleep like a baby. Гениален слоган, забавна визия и много въпросителни. Тази рекламка ни накара да се замислим за значението на думите. И по-точно – когато едно момиче вече е успяло да си подготви домашното и е станало майка, често ракламните послания минават пред погледа му, докато то ги посреща… Continue reading To Sleep Like a Baby