Open diary

Life in Progress


“Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” Яркият живот винаги успява да предаде искрата си на другите. Може би тъкмо това прозрение е в основата на заразителния смях на лежащия в инфекциозното отделение… Ad Squad 2011