Design & Print Ad

Memories


 “Kodak sells film, but they don’t advertise film. They advertise memories.” В този ред на мисли, днес се чудим какви ли биха били спомените, рекламите, резултата и коефициента на полезно и приятно действие на гореизложените арт джаджи?! Ad Squad 2011