Open diary

Art Vs. Ad


“Creative without strategy is called ‘art.’ Creative with strategy is called ‘advertising.’”

А ето и краткото ни наблюдение върху това какво представлява креативността в условията на българската рекламистка мисъл (без да обиждаме и визираме никой специално) – креативността е да успееш да убедиш клиента, продаващ кола, че не е нужно колата да присъства в рекламата му.

Точно както и добрата сценография НЕ Е мястото, където се развива действието… Така казват.

Ad Squad 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s