Open diary

Reading the History


Всички, четящи рекламни трудове в тяхната академична насоченост, е възможно да са открили някои несъответствия в историческия поток. Вие може и да знаете, че първите рекламни съобщения принадлежат на египтяни, които ги създавали, за да продават стоката си, или че първите комерсиални послания и политически кампании датират от времето на древните Араби, но едва ли сте… Continue reading Reading the History