Open diary

Reading the History


Всички, четящи рекламни трудове в тяхната академична насоченост, е възможно да са открили някои несъответствия в историческия поток.

Вие може и да знаете, че първите рекламни съобщения принадлежат на египтяни, които ги създавали, за да продават стоката си, или че първите комерсиални послания и политически кампании датират от времето на древните Араби, но едва ли сте считали скалните рисунки като пра-стара форма на билборд. Ето още един факт – през 1836 г. френският фестник La Presse бил първият, който включил на страниците си платена реклама. Резултатът бил възможност за намаляване на цената на изданието, разширяване на читателската аудитория и увеличаване на възвращаемостта, а успешната формула скоро била копирана от всички останали.

И все пак, за какво иде реч в това наше днешно съобщение. Става дума за най-новото откритие, което направихме буквално преди часове, когато се натъкнахме на следния цитат:

Не бъди пищен като ясписа, а прост като камъка. – Лао Дзъ (VI в. пр. Хр.)

И тъй като това спокойно може да е мотото на всяка рекламна агенция, започваща интелектуалния процес по създаване на някоя и друга реклама, не ни остана нищо друго, освен да подредим парчетата на пъзела и да направим изненадващия извод:

ДАО ДЪ ДЗИН, трудът на Лао Дзъ, откъдето е горният цитат, всъщност е първото рекламно и маркетингово произведение!

Колко време беше пред очите ни, а чак сега прогледнахме…

П.П. Предизвикваме и вас да прочетете история по най-неочаквания начин. Много е интересно. Ако имате предложения, изпращайте ги насам…

Ad Squad 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s