Open diary

The Secret Purpose of Magazines


A magazine is simply a device to induce people to read advertising. – James Collins По данни на Националния статистически институт в България през 2009 година на пазара са излязли над 600 различни списания с различна периодичност и зачислени към различна литературна група. Най-голям дял от тях имат изданията в обществено-политическата литературна група, култура, наука… Continue reading The Secret Purpose of Magazines