Open diary

The Secret Purpose of Magazines


A magazine is simply a device to induce people to read advertising. – James Collins

По данни на Националния статистически институт в България през 2009 година на пазара са излязли над 600 различни списания с различна периодичност и зачислени към различна литературна група. Най-голям дял от тях имат изданията в обществено-политическата литературна група, култура, наука и книгознание. За сметка на това ширнало се културно и научно разхищение на хартия, броят заглавия на списанията с тематика “печат и журналистика” е внушителната цифра 2 (словом – две), а този на справочниците с общ характер – 3 (три).

Ето защо бихме искали да поздравим всички, обвързани по един или друг начин и пряко отговорни за издаването на списанията в обществено-политическата, културната литературна група, науката и книгознанието. Съдейки по броя на заглавията на пазара, би трябвало игла да не можеш да хвърлиш от култура на нацията ни. Както се казваше в един анекдот – дали, дали, ама… надали.

Важното е друго – докато има културно и лайфстайлно ангажирани издатели, ще има и място за реклама в изданията им. И колкото по-интелигентна е тя, толкова повече списания ще спасим. Да живей!

 

Ad Squad 2011

 

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s