Open diary

Truth, Lies and Advertising


Advertising is the art of making whole lies of half truths. – Edgar A. Shoaff В случай, че това е ваше лично верую, добре ще е да наизустите следните 10 неща, които да кажете за подарък, който хич не ви харесва. Разликата между истината и лъжата е в собствената ви убеденост и честотата на мигане… Continue reading Truth, Lies and Advertising