Open diary

Excuse Me, Pardon, WTF


След вчерашния Час на Земята предлагаме да обединим усилията си около още една значима кауза – да разгадаем с обща помощ какво е имал предвид авторът, създал една принт реклама на “Ариана”, която отскоро е по столичните билбордове. На нея е изобразен неясен и непознат за всички ни субект, наречен Мариан, който по някаква причина… Continue reading Excuse Me, Pardon, WTF