Open diary

Think Not Pink


There’s nothing more dangerous than an idea, when it’s the only one you have. – Emile Chartier За сметка на това пък, в България по необясними причини се помнят тъкмо “еднодневките”… Може би защото всяко утре е твърде мъгляво понятие, а всяко вчера отдавна не вАжи. За онези, които не виждат проблем в горното изречение… Continue reading Think Not Pink