Open diary

Happi-less


“Бъдете щастливи, докато сте живи, защото дълго ще бъдете мъртви.” – напълно вярна шотландска поговорка.

По-интересното е, че тази мъдрост е намери място в една много важна книга за рекламата, което някакси автоматично я прави подчинена на това мото. Или поне по-добрата й част. Сигурно е важно рекламистът да е щастливо работещ човек, осмислил напълно работата и живота си. Но когато става дума и за клиента, важи и следното прозрение, до което ненадейно стигнахме – ако имаше достатъчно добри реклами на салам, цял живот бихме си купували точно от него…

П.П. Последното се отнася правопропорционално както към болни на тема реклама, така и болни на тема покупки. Бог да поживи последните… нали. Те носят смисъл на професията.

Ad Squad 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s