Open diary

Miss Understanding


See we just had a misunderstanding. I thought we lived in the U.S. of A., the United States of America. But actually we live in the U.S. of A., the United States of Advertising. Freedom of expression is guaranteed? If you’ve got the money! – Bill Hicks

За да успокоим малко чичо Бил, ще приведем няколко примера за недоразумения и от България. Оказа се, че ние сме дълбок кладенец на такива, а малката част, изложена по-долу е инспирирана от детските песнички. Нека не звучи странно, но там материал, за да вихри детското въображение и възприятие – колкото искаш.

Ето и притеснителната извадка от популярната песничка “Хей ръчички”: “Едната мие другата, а пък двете лицето.” Истината е, че много деца се чудят как така едната ръка МИ Е другата. И ако това е възможно все пак, то двете да са ми лицето е вече прекалено… Нали?!

Нещо повече, “Детство мое на ръст едноетажно” често се възприема доста противоречиво от малките слушатели като “Детство мое, наръсено, етажно… ” Много интересни метафори, безспорно.

Следващия път ще разгледаме по-обстойно и всички бисери от естрадата и бг поп музиката, които няма как да не попаднат в класацията на недоразуменията при слушане.

Ad Squad 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s