Open diary

No Sex Text


Chess is as elaborate a waste of human intelligence as you can find outside an advertising agency. – Raymond Chandler Мили г-н Чандлър, любезно ви молим да вземете предвид още няколко подобни на шаха артефакта, които променят смисъла си извън контекста на рекламите си – киселото мляко, кремовете против хемороиди, превръзките с крилца, лентичките против… Continue reading No Sex Text