Open diary

Infinity


Infinity ads are part of an exciting new trend called “Advertising Whose Sole Purpose Is to Irritate You” – Dave Barry

Ето защо е добре, ако се случи да ви остане само един ден живот – да изгледате цяла серия реклами от тази вълнуваща тенденция. Така денят ще ви се стори безкраен. А и за къде да бързате, след като можете да се осланяте единствено на познатия математически принцип – когато няма никаква перспектива, има много правила.

 

Ad Squad 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s