Open diary

00


Днес попаднахме на източник (Audits & Surveys Worldwide study), който изследва дали рекламата в сервизните обществени помещения има някакъв ефект, или е просто загуба на пространство. Ето какво е показала и последната статистика по темата за този тип outdoor реклама:

  • 98%  от отговорилите са били настроени позитивно или са били неутрални към виждането на реклама в сервизните помещения.
  • 92% са успяли да назоват конкретна реклама там.
  • 88% са си спомнили за множество детайли от проучваните реклами.
  • 84% са запомнили специфична реклама в сервизните помещения.

За постигане на максимален ефект, ние предлагаме на изхода на всяка обществена баня или тоалетна да стои заветното:

“Благодаря ви, д-р Тошков”

 

Ad Squad 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s