Open diary

Missing


Ако тази вечер, докато гледате рекламния блок, се зачудите дали разбирате твореца на някоя реклама, спомнете си следния цитат: “Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.” Видяхте ли, не сте сами в необятния свят. Сега загасете лампата… Continue reading Missing