Open diary

Sing It Loud


Enthusiasm finds the opportunities, and energy makes the most of them. – Henry Hoskins Това тутакси обяснява забележителната активност на потните жлези у най-изявените творци. … Веско Маринов и още един-двама.   Ad Squad 2011