Open diary

Guerilla


Герила маркетингът е необичаен подход в при провеждането на промоции, като залага на новаторството и въображението повече, отколкото на рекламния бюджет. Кампаниите са неочаквани и нестандартни, а местата на провеждане – всемъзможни и нетрадиционни. Ето и някои основни принципи на герилата: Герила маркетингът е специално създаден за малкия бизнес и предприемачите. Той трябва да се… Continue reading Guerilla