Open diary

Association of Ideas


Пред-Коледата е моментът, когато сте на работа, но се ровите в Гугъл за глупости много по-често, отколкото дори проверявате пощата си. Практически, този период се различава от уикенда единствено по това, че извършвате тези действия, след като сте свалили пижамата си. Колкото и безсмислено да изглежда на пръв поглед това забавление, всъщност то генерира много… Continue reading Association of Ideas