Latest news & projects · Open diary

Wanted


За този пост изчетох толкова забавни обяви за работа, че чак ми се стори необходимо да се добави още една длъжност в работния регистър – писачи на работни търсачи. И ако е вярна пословицата “Каквото почукало, такова се обадило”, мога само да си представя хората, които следните обяви са събрали на едно работно място: Ех,… Continue reading Wanted