Latest news & projects · Open diary

Wanted


За този пост изчетох толкова забавни обяви за работа, че чак ми се стори необходимо да се добави още една длъжност в работния регистър – писачи на работни търсачи.

И ако е вярна пословицата “Каквото почукало, такова се обадило”, мога само да си представя хората, които следните обяви са събрали на едно работно място:

Ех, ще започне такъв живот, че само си викам… дано…

Tanya Doseva,

Ad Squad 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s