Design & Print Ad

Facebook Rules


Да, да, знаем, че кориците във фейса отдавна са интригуващ инструмент за генериране на допълнително внимание. Но и нашата корица за фейсбук страница не е от скоро. Просто… и това ни е минало през главата.       AD SQUAD 2013

Latest news & projects

CRISIS is a GREEK word


Поради големия читателски интерес, пускаме последователно старателно събираното ни творчество от последните няколко месеца. Това са предложенията ни за участието в конкурса за принт визия Кризата е гръцка дума 2013. Не спечелихме, но се представихме достойно.