Design & Print Ad

Facebook Rules


Да, да, знаем, че кориците във фейса отдавна са интригуващ инструмент за генериране на допълнително внимание. Но и нашата корица за фейсбук страница не е от скоро.

Просто… и това ни е минало през главата.

 

FB-016

 

 

AD SQUAD 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s