Design & Print Ad

Facebook Rules


Да, да, знаем, че кориците във фейса отдавна са интригуващ инструмент за генериране на допълнително внимание. Но и нашата корица за фейсбук страница не е от скоро. Просто… и това ни е минало през главата.       AD SQUAD 2013