Open diary

Gone in 60 Seconds


“The secret to creativity is knowing how to hide your sources.” Albert Einstein Така и направихме… Оставихме седмичните дела зад гърба си и се заехме с разчистване на следите. Ако местопрестъплението вече е само “место”, значи добре сме свършили работата си. А ако започнат неочаквано да изчезват и други неща пред очите ви, зна  … Continue reading Gone in 60 Seconds