Open diary

Happy Friday


“Advertising is the art of convincing people to spend money they don’t have for something they don’t need” Ако не беше петък, можеше да ви позабавляваме с някой остроумен коментар. Но имайки предвид обстоятелствата, деня, снега и всичко извън пределите на обясненията, ще ви пожелаем единствено ЧЕСТИТ ПЕТЪК! Ad Squad 2011