Open diary

Wonder, Wander, Miracle


Една незнайна агенция (чужда със сигурност) създава тази визия за Wonderbra. По-интересното е, че все пак има списания (макар и незнайни), в които може да се види подобен криейтив. Да си пожелаем всички тези неща скоро и в нашия град.     Ad Squad 2011

Open diary

The Secret Purpose of Magazines


A magazine is simply a device to induce people to read advertising. – James Collins По данни на Националния статистически институт в България през 2009 година на пазара са излязли над 600 различни списания с различна периодичност и зачислени към различна литературна група. Най-голям дял от тях имат изданията в обществено-политическата литературна група, култура, наука… Continue reading The Secret Purpose of Magazines