Open diary

Missing


Ако тази вечер, докато гледате рекламния блок, се зачудите дали разбирате твореца на някоя реклама, спомнете си следния цитат: “Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.” Видяхте ли, не сте сами в необятния свят. Сега загасете лампата… Continue reading Missing

Open diary

Gone in 60 Seconds


“The secret to creativity is knowing how to hide your sources.” Albert Einstein Така и направихме… Оставихме седмичните дела зад гърба си и се заехме с разчистване на следите. Ако местопрестъплението вече е само “место”, значи добре сме свършили работата си. А ако започнат неочаквано да изчезват и други неща пред очите ви, зна  … Continue reading Gone in 60 Seconds