Latest news & projects

Business Cards Set


Няколко от последните проекти, върху които поработихме. И два линка с проектите, върху които много бихме искали да поработим: http://creativebits.org/cool_business_card_designs http://www.flickr.com/photos/dailypoetics/sets/72057594104389710/ Приятно разглеждане… Ad Squad 2011