Open diary

Smart Nacked Truth


Advertising is the most fun you can have with your clothes on. — Jerry Della Femina Хм, Джери или Фемина?! Името на цитирания автор безспорно предизвиква размисли, но пък от друга страна потвърждава единствено универсалността на споделената истина. В контекста на мокрите сънища, пролетния нагон и произхождащото от него необходимо зло, ви предлагаме да опитаме… Continue reading Smart Nacked Truth