Open diary

Art Vs. Ad


“Creative without strategy is called ‘art.’ Creative with strategy is called ‘advertising.’” А ето и краткото ни наблюдение върху това какво представлява креативността в условията на българската рекламистка мисъл (без да обиждаме и визираме никой специално) – креативността е да успееш да убедиш клиента, продаващ кола, че не е нужно колата да присъства в рекламата… Continue reading Art Vs. Ad